Preview Mode Links will not work in preview mode

I am Groots Podcast


Nov 25, 2019

De manier waarop je over geld denkt, je money mindset, is voor een groot deel bepalend op het gebied van geld verdienen en ontvangen. Ben je gefocust op net genoeg geld verdienen, of heb je een duidelijk doel voor ogen waarbij je je ook kunt voorstellen wat je daarmee kunt doen, of hoe je daarmee kunt leven? Dat is een heel belangrijk verschil - focus je je op net genoeg of op hetgene dat je wilt?

Links uit deze episode:
Download hier de gratis one-pager "Meer grip op je klantenstroom"
https://iamgroots.com/gratis-one-pager
Volg me ook op instagram voor meer tips en behind the scenes
https://www.instagram.com/ciska_iamgroots/